Groene punten Januari 2022

Groene punten Januari 2022

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Wat zijn de antwoorden op onze toegevoegde agendapunten eigenlijk waard?

'Net zoals vorig jaar staat Berlaar geen vuurwerk toe tijdens de jaarwisseling', dat was het duidelijke antwoord op de vraag van Groen die door Brend Van Ransbeeck gekaderd werd. We wilden duidelijkheid rond de houding van het college en we krijgen een duidelijk antwoord. Vele Berlaarjaren waren samen met ons tevreden. Iedereen kent ondertussen de problematiek rond dierenwelzijn als het over vuurwerk gaat. Ook veel menselijk leed was in het verleden al het gevolg van nonchalant omgaan met vuurwerk. Het draagvlak voor een verbod is groot.

Maar nog groter was de verbazing toen achteraf bleek dat dat vuurwerk blijkbaar toch toegestaan was tussen middernacht en 01:00u. Wij dachten dat een antwoord tijdens de gemeenteraad door het voltallig college onderschreven wordt en dat de raadsleden kunnen rekenen op de juistheid van het antwoord. Niet dus!

Wie was verantwoordelijk voor het antwoord tijdens de gemeenteraad van december laatstleden? Wie is verantwoordelijk voor het herroepen van dit antwoord? En wat zitten wij dan hier te doen?

Ons wordt gevraagd om niet te veel vragen te stellen op de gemeenteraad, maar op onze vervangende schriftelijke vragen krijgen we ronduit ondermaatse antwoorden We zouden hierover trouwens gecontacteerd worden maar ook dat was alweer een loze belofte. Als nu blijkt dat ook de antwoorden tijdens de raad zelf ondermaats en zelfs onbetrouwbaar zijn, dan zitten we met een probleem. Met een reëel risico op democratisch deficit.

Graag antwoorden op bovenstaande vragen en duiding bij de erg stuntelige communicatie van schepen Willy Beullens in de sociale media.

* Mondelinge Vraag (RMW): Zelftesten voor kinderen en jongeren

In de strijd tegen het coronavirus raden ministers Ben Weyts (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) aan om wekelijks een zelftest uit te voeren bij kinderen en jongeren. Dit is enerzijds geen evidente opdracht en anderzijds heel belastend voor het gezinsbudget. Al helemaal voor gezinnen die het niet breed hebben. De kostprijs van een test bij de apotheek loopt al snel op tot 8 euro per kind. Voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming is er een verlaagd tarief voorzien. Maar zelfs dan neemt de druk op het gezinsbudget toe wegens onvoorziene uitgaven. Zelftesten voor één kind gedurende één maand lopen al snel op tot 36 euro. Aan het verlaagde tarief is dit nog steeds 4 euro per kind per maand, 4 euro waar je die maand geen brood voor kan kopen. Gezinnen in armoede hebben het sowieso al hard te verduren tijdens de coronacrisis, ze kunnen zich moeilijker isoleren door slechte en kleine behuizing en lopen meer risico op besmetting.

Voorlopig is er geen structurele oplossing voor de financiële tussenkomst voor zelftesten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarom onze vraag: Is het Berlaarse OCMW bereid om gratis testen ter beschikking te stellen van kwetsbare gezinnen?