Groene punten Februari 2021

Groene punten Februari 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Bomenactie verlengen tot september 2021

Ter gelegenheid van de laatste groenactie van de gemeente konden de Berlaarnaren bomen bestellen en/of schenken. Als groene partij staan we vierkant achter dergelijke initiatieven. Wij denken dat dat de laatste tijd ook opgaat voor andere partijen. Dat is goed. We hebben nood aan bomen, grote bomen, veel bomen...

Groen was ook de partij die het planten van 11000 bomen in Berlaar in haar laatste verkiezingsprogramma opnam. Één boom per inwoner ongeveer. Symbolisch uiteraard qua aantal. Het mogen er meer zijn. Maar om deze doelstelling, die door het gemeentebestuur werd ingeschreven in het beleidsplan, te halen moet er nog veel gebeuren. Daarom heeft Groen Berlaar het volgende voorstel:

  1. de actie wordt opnieuw geactiveerd en loopt verder tot september 2021;
  2. het gemeentebestuur voert een doorgedreven motiverende en weerkerende campagne;
  3. in september wordt de actie afgesloten en de bomen worden besteld in oktober;
  4. in oktober worden de bomen geleverd en tegen dan heeft het bestuur duidelijk gemaakt hoe de bomen bij de mensen kunnen geraken.

De bomen kunnen dan geplant worden, ideaal want zo komen ze in de daarop volgende zomer wellicht niet in de (droogte)problemen.

Wij vragen om dit voorstel te willen opnemen in het plan om 11000 bomen geplant te krijgen tijdens deze legislatuur.

 

* Mondelinge Vraag: Sportprojecten zonder meerwaarde?

De weg naar een optimale sportinfrastructuur in Berlaar ligt vol met hobbels en putten. Onder meer door een aanvankelijk gebrek aan beleid en visie leek het gemeentebestuur een zwalpend bootje zonder richting. Het ging van een renovatieproject van de huidige sporthal STAPVELD, over een ad hoc verzonnen sportplan op de terreinen van FC DEWEERDT tot een superplan met jeugdhuis en cultuurzaal op de Doelvelden, om te eindigen, voorlopig toch, bij een bescheiden maar duur sportproject op de Doelvelden zonder jeugd huis, zonder cultuurzaal en met de met de huidige sporthal vergelijkbare mogelijkheden en, oh ja, met beachvolleybal.

Al vele jaren is de groene partij voorstander van een eigentijds en volledig sportaanbod in Berlaar. Maar als we het eens kunnen zeggen in een commissie en er worden voor Berlaar nieuwe sporten vernoemd dan worden deze opzij gezet. Toen we destijds uitbreiding met één module vroegen op STAPVELD, om het plaatsgebrek op te lossen, werd het Structuurplan ingeroepen en kon men de bestemmingen van agrarisch naar recreatie niet wijzigen. Ondertussen weten we beter en werd voor Kloosterhof wel een bestemmingswijziging doorgevoerd.

Ondertussen zijn de plannen op Doelvelden zodanig afgeslankt dat wij ons ernstige vragen stellen over de hele bedoeling van dit project. Waarom zouden we dit dure project realiseren, een project zonder significante meerwaarde? Een project dat op deze manier misschien zelfs kan gerealiseerd worden (en goedkoper) op STAPVELD!

Kan het gemeentebestuur ons verduidelijken waarom precies dit project nog nodig is en waarom niet opnieuw overwogen wordt om de sporthal op STAPVELD te upgraden. Kan het bestuur ons uitleggen wat precies de meerwaarde is van het nieuwe project, die de kostprijs ervan kan verantwoorden? En kan het bestuur ons vervolgens verduidelijken hoe dit alles past in een totaal plan waarin ook alle anderen sportsites van onze gemeente een plaats krijgen. Ook van deze andere sites vragen we om te verduidelijken wat de concrete plannen zijn.

 

* Mondelinge Vraag: Nota Participatief Berlaar

Groen Berlaar lanceert haar Nota Participatief Berlaar. Als fractie reiken we het document aan het schepencollege om het participatiebeleid in de gemeente te verbeteren. Berlaar heeft geen sterke geschiedenis op vlak van burgerparticipatie, of het betrekken en bevragen van inwoners bij de opmaak en uitvoering van gemeentelijke dossiers. Nochtans is elke Berlaarnaar een expert in de eigen buurt, straat of wijk. Ondanks de democratische verkiezingen van de gemeenteraad, is het de taak van zowel de gemeenteraad als het schepencollege om deze expertise te bevragen en integreren bij bouwprojecten, het opzetten van een vrijetijdaanbod of het verbeteren van dienstverlening. Groen biedt deze nota aan als basis voor een sterk participatief beleid in Berlaar.

We vragen de raad en het college om de nota te becommentariëren. Want we dragen participatie hoog in het vaandel.

 

* Mondelinge Vraag: Hoe reageert gemeentebestuur op suggestie om asbestvervoer op te nemen in GASreglement?

In een document van VVSG staan een aantal mogelijk nieuwe artikels omtrent asbestcement in het politiereglement van de gemeente.

Concreet gaat het erom dat alle asbesthoudend materiaal verpakt moet zijn in transparante folie of zakken met asbestlogo en dit zowel tijdens het vervoer van asbest als bij het brengen naar het recyclagepark. Zo kunnen we garanderen dat er zich geen asbestvezels kunnen verspreiden.

de suggestie wordt geformuleerd om dit op te nemen in het GASreglement.

Volgende voorbeeldtekst werd aangeleverd:

"Politiereglement: vervoer van asbestcement en aanvoer op het recyclagepark

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moet iedereen die met asbest in aanraking komt, de nodige maatregelen nemen om verspreiding van asbestvezels te vermijden. Een gemeente kan dit ondersteunen en versterken door hierover een artikel op te nemen in het politiereglement, bijvoorbeeld aansluitend bij het gedeelte over de selectieve inzameling van asbestcement.

voorbeeldtekst

Selectieve inzameling van asbesthoudend materiaal

Artikel x

Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden getransporteerd in open voertuigen of aanhangwagens indien het materiaal volledig verpakt is. De bestuurder van een voertuig dient alle maatregelen in acht te nemen om te vermijden dat asbesthoudend materiaal of stof in de omgeving terecht komt.

Artikel x

Hechtgebonden asbesthoudend materiaal mag enkel worden aangevoerd naar het recyclagepark indien het volledig is verpakt in transparante plastic folie of zakken. De bezoeker zal zich onthouden van elke handeling die kan leiden tot het verspreiden van asbesthoudende partikels."

Het is algemeen bekend dat nog veel risico wordt genomen bij afbraak van asbesthoudende constructies en bij transport van asbestcement. Gezien het hoge gezondheidsrisico voor iedereen vonden wij het belangrijk om dit punt op de agenda te plaatsen en hebben daarbij volgende vraag:

Hoe reageert het gemeentebestuur op deze suggestie?