Groene punten December 2021

Groene punten December 2021

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten op de allerlaatste gemeenteraad van 2021:

* Mondelinge Vraag: Vuurwerk op oudjaar in Berlaar?

Vorig jaar was er een algemeen verbod op vuurwerk naar aanleiding van de jaarovergang. Om allerlei redenen was er opvallend veel draagvlak voor dit verbod. Vermits gemeentebesturen ook dit jaar autonoom kunnen beslissen over verbod of toelating voor vuurwerk willen we graag weten wat de beslissing terzake voor dit jaar zal zijn.

* Mondelinge Vraag: Trajectcontroles in Berlaar, geen verdienmodel!

Tijdens de laatste begrotingscommissie vernamen we dat Berlaar zinnens is om meer camera's te plaatsen, onder andere ook in het kader van één of meerdere trajectcontroles. Net deze week konden we ook in de pers lezen dat er privé firma's zijn die gemeenten helpen bij de uitrol van trajectcontroles. Uit de berichten blijkt dat deze firma's per overtreding een vast bedrag opstrijken. Er moet door de gemeenten een minimaal aantal overtredingen kunnen gegarandeerd worden. Bovendien stellen deze firma's bijzondere eisen aan de gemeente. Zo vragen zij gemeentebesturen om versmallingen, drempels en andere snelheidsverlagende constructies te verwijderen op die trajecten waarop door camera's controle wordt uitgevoerd. Het is duidelijk dat er een verdienmodel steekt achter deze manier van werken. Dit vinden wij verwerpelijk. Het kan niet de bedoeling zijn om zoveel mogelijk overtredingen te kunnen noteren. Snelheidscontroles hebben maar één bedoeling, namelijk snelheid verlagen waardoor de verkeersveiligheid significant toeneemt. Dit moet resulteren in een drastische verlaging van het aantal verkeersslachtoffers.

Vermits dit niet aan bod is gekomen op de commissie van donderdag 9/12/2021, vragen wij hier een debat over deze kwestie Het hangt van het debat af of we de stemming zullen vragen over volgend voorstel van besluit:

de gemeente Berlaar spreekt zich via haar gemeenteraad uitdrukkelijk uit tegen een samenwerking met privé firma's die bovengenoemde manier van werken hanteren bij het installeren van trajectcontroles op haar grondgebied. Ze spreekt zich principieel uit tegen trajectcontroles waarachter een verdienmodel schuilt.