Groene punten Augustus 2020

Groene punten Augustus 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Beslissing toelating zomerbar op Berlaars dorpsplein roept vele vragen op

Groen Berlaar heeft geen probleem met de organisatie van evenementen op ons dorpsplein. Het brengt leven in de gemeente en het kan mensen verbinden. De "zomer van Balder" was de laatste jaren een gesmaakt initiatief. Eénmaal per week feest op de Markt en dat enkel gedurende de maanden juli en augustus. Dit jaar, het jaar van het vermaledijde coronavirus, zou er geen zomerevenement doorgaan. Dat was tenminste de informatie die wij als mandatarissen te horen hebben gekregen. Alle evenementen werden trouwens geannuleerd tot eind augustus. De verbazing was dan ook groot toen er half juli plots opbouwwerken werden gestart op het dorpsplein, klaarblijkelijk voor een evenement. Snel kregen we vragen vanuit verschillende hoeken. De Berlaarse horeca wist van niets, de omwonenden waren niet op de hoogte, de politie reageerde heftig, de verenigingen begrepen het niet en enkele Berlaarse initiatiefnemers die net een weigering hadden gekregen voor de organisatie van een evenement begrepen het al helemaal niet. Al snel bleek er bij de bevolking brede verontwaardiging te ontstaan over de beslissing om, net in tijden van covid-19, toch toelating te geven voor niet minder dan 5 avonden per week zomerbar op de Markt. Niemand begreep dit.
Ook Groen Berlaar had bij deze beslissing vragen, zeker na het inwinnen van informatie bij horecazaken, omwonenden en politie. Terwijl de zomerbar wel toelating kreeg werden andere aanvragen geweigerd. Het betreft veel kleinere initiatieven -van horecazaken maar ook van verenigingen - die gemakkelijk coronaproof konden doorgaan. Livemuziek was verboden voor alle horecazaken. Toch kreeg Balder Zomer toelating voor livemuziek (de toelating werd daarna plots ingetrokken om vervolgens even plots terug toegepast te worden).
Groen Berlaar heeft geen probleem met de zomerbar op zich. Wij hebben wel een probleem met de inconsequentie van het gevoerde beleid. Het lijkt er sterk op dat niet iedereen op gelijke manier wordt behandeld. Hierover vragen wij duidelijkheid. Omdat wij als mandatarissen niet ingelicht werden hebben wij volgende vragen:
Waarom werd de horeca niet geconsulteerd?
Waarom werden de omwonenden niet op de hoogte gebracht?
Waarom werd er toegestaan om vijf avonden i.p.v. één avond per week toe te laten?
Waarom werden de verenigingen niet betrokken?
Op welke basis zullen in de toekomst toelatingen gegeven worden?
Welke conclusies trekt het bestuur naar volgende zomer toe?
Wij rekenen op een ernstig debat.