Groene punten April 2022

Groene punten April 2022

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de bijkomende punten van deze maand:

 

* Mondelinge Vraag: Heraanleg Marktplein; participatietraject werd maat voor niets.

voorgestelde wijzigingen kwamen namelijk al aan bod in voorgaande commissie en vonden geen draagvlak binnen de commissie. Ook binnen het gelopen participatietraject was geen draagvlak om het aantal parkeerplaatsen op het plein zelf uit te breiden. De groene Dries werd wel degelijk zeer breed gedragen ook die verdwijnt. Ook stelden de Berlaarnaren de verkeersveiligheid als hoogste prioriteit vast, naast het groene karakter. Toch werd opnieuw voorrang gegeven aan koning auto, en dit door een meerderheid die van de fietser de koning van het verkeer zou maken. Het met veel tamtam gecommuniceerde participatieproject - door Groen nog uitdrukkelijk toegejuicht- is alweer een maat voor niets geworden. De drang om zich politiek te gaan bemoeien was minstens bij een schepen alweer te groot.

wie van het college is verantwoordelijk voor de laatste aanpassingen? Of hebben CD&V en N-VA samen beslist om de Berlaarnaren in hun hemd te zetten?

waarom werden deze aanpassingen slechts ter kennisneming op de commissie gepresenteerd?

waarom was er geen stemming op de commissie?

Als oppositie voelen wij ons mede verantwoordelijk voor het respecteren van de stem van de Berlaarnaren. Ook willen we op dit belangrijk moment -deze heraanleg is voor de volgende decennia- onze verantwoordelijkheid nemen om tot een goed resultaat te komen. De nieuwe aanpassingen zijn in tegenspraak met de visie van de ontwerpers en ze gaan in tegen het resultaat van het participatietraject. Daarom vragen we op deze gemeenteraad de stemming over deze laatste aanpassingen. Elk raadslid kan zich erover uitspreken.

stemming: Wie het participatietraject met zijn resultaat wel als basis en dus niet akkoord gaat met de laatste aanpassingen stemt JA

Wie het resultaat van het participatietraject naast zich neerlegt en akkoord gaat met de laatste aanpassingen stemt NEE

 

* Mondelinge Vraag: Avondmarkt ecologischer

De avondmarkt is terug. Dat is goed. Twee edities werden geannuleerd en ondertussen is er een en ander veranderd. Onder andere is Vlaanderen strenger geworden inzake afval bij evenementen. Als Diftar-gemeente kunnen we niet anders dan aandacht hebben voor de oproep om afval zoveel als mogelijk te vermijden. Daarom deden we in het verleden al beroep op herbruikbare bekers. Maar langzaam maar zeker verwaterde het gebruik ervan. Nu vraagt de overheid meer inspanningen. Ook Groen Berlaar vraagt om een stap verder te gaan. Naar voorbeeld van Gent met de Gentse resten en Dendermonde met Ros Beiaard, vragen wij om alle deelnemers mee te nemen in een ecologisch verhaal en hen te vragen om enkel met herbruikbare materialen te werken. Dat betekent dat alle eetkramen met herbruikbaar materiaal werken. De gemeente kan hiervoor een groepsaankoop organiseren.

Aan de gemeente vragen we om enkel met herbruikbare bekers te werken, overal. Dat betekent dat alle verenigingen en alle horecazaken met deze bekers werken. De bekers zijn te verkrijgen op de avond zelf tegen een waarborg van 1€ Per beker. Ze kunnen ingeleverd worden op enkele goed aangeduide plaatsen tegen teruggave van de waarborg.

Bedoeling van ons voorstel is dus dat al het horeca materiaal op het openbaar domein herbruikbaar is. Zo is het voor iedereen gelijk en duidelijk.

Kan u hiervoor de nodige stappen ondernemen.

 

* Mondelinge Vraag: Heraanleg marktplein; de plaats voor en gebruik door rolstoelgebruikers, gebruikers van mobiscooters, rollators en kinderwagens

Veelvuldig heeft Groen Berlaar aangedrongen op aanpassingswerken die de mobiliteit van gebruikers van rollend materieel veiliger en comfortabeler moesten maken. Telkens werd verwezen naar ingrijpende werken bij de heraanleg van het marktplein. Nu we zover zijn is het ons niet duidelijk hoe deze problematiek werd geïntegreerd in het project. Voor Groen Berlaar is het de bedoeling dat de genoemde doelgroep geen enkele hinder ondervinden op het vernieuwde plein. Dat betekent dat zij geen enkel niveauverschil moeten overbruggen, eender waarheen zij zich willen begeven op het vernieuwde plein.

wij vragen concreet om specifiek over deze problematiek informatie te krijgen door de ontwerpers, op deze gemeenteraad.