Groene punten April 2020

Groene punten April 2020

Elke maand zetten we als lokale afdeling van Groen in Berlaar bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de gemeenteraad. Dit zijn de punten van deze maand:

* Mondelinge Vraag: Groen wil Berlaarnaren met gezondheidsrisico’s actiever doen leven

Sport mag geen luxeproduct zijn. Abonnementen bij fitnesscentra zijn vrij vaak duur en we merken dat sport, zeker voor mensen met een beperkt budget of met meerdere gezondheidsrisico’s, op financieel en praktisch vlak als hoogdrempelig kan worden beschouwd.

Hoe krijgen we Berlaarnaren met gezondheidsrisico's meer aan het sporten? Dit kan via het initiatief en project van het Vlaams Instituut Gezond Leven, dat Beweging Op Verwijzing (VOB) heet. Op de site staat het volgende: “Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven in een gezondheidsbevorderende omgeving. Met onderbouwd advies, kant-en-klare pakketten en opleidingen ondersteunen we professionals en hun organisaties in de gezondheidssector en welzijn, het onderwijs, op de werkvloer en bij lokale overheden”.

BOV helpt dus mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven met professionele coaching en een beweegplan op maat. De patiënt vraagt de huisarts om een verwijsbrief en neemt contact op met een Bewegen Op Verwijzing-coach in de regio van en rond Berlaar. De coach maakt samen met de patiënt een persoonlijk beweegplan op maat op. Meer bewegen is makkelijker dan je denkt. Zo kan je fietsen naar je werk, wekelijks enkele wandelingen inplannen samen met je gezin of gaan zwemmen. Deze vormen van beweging zijn eenvoudig en lang vol te houden. Dit kan vervolgens de aanzet geven tot het echte sporten. Zo wordt bewegen leuk en krijg je meer energie!

Het stappenplan werkt als volgt:
1. De huisarts stelt een verwijzingsbrief voor de patiënt.
2. De patiënt neemt contact op met de samenwerkende coach.
3. De coach stelt samen met patiënt een beweegplan op maat op.
4. De patiënt probeert het plan uit en geeft feedback. De coach volgt op en past aan waar nodig.
5. De huisarts volgt mee op.

Dankzij de ondersteuning voor Bewegen Op Verwijzing profiteer je van heel lage tarieven. Je betaalt de coach maar 5 euro per kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro per kwartier voor een groepssessie. Heb je als deelnemer recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je nog een extra korting en betaal je altijd maar 1 euro. Bovendien moet een gemeente niet per se eigen faciliteiten voorzien, maar is dit wel wenselijk. Dit omdat BOV niet plaatsgebonden is: het gaat vaak om adviezen om je dagelijkse routines aan te passen.

Groen wil bouwen aan de gezonde gemeente van morgen. Berlaar blijkt volgens de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven aangesloten te zijn bij BOV, maar heeft hierover geen informatie vrijgegeven noch een praktische uitwerking. Is dit project ondertussen geïmplementeerd? Indien ja, welke coach gebruiken onze Berlaarse huisartsen? Waarom hierover geen communicatie op gemeentelijke kanalen? We vragen uitdrukkelijk op op korte termijn een plan op te stellen, conform het lidmaatschap van Berlaar bij het BOV.

 

* Mondelinge Vraag: Retributies en gemeentelijke belastingen: steun middenstand en verenigingen in moeilijke COVID-19 periode

Dat de coronacrisis een belangrijke impact heeft op het dagdagelijkse leven van onze Berlaarnaren, is voor zowat iedereen is duidelijk. De federale en de regionale regeringen hebben naast veiligheidsmaatregelen ook ondersteunende maatregelen genomen voor bedrijven, zelfstandigen en werknemers. De economische schade is groot. Er zijn ondertussen speciale maatregelen naar bepaalde doelgroepen toe. Ook het gemeentelijk niveau kan zijn steentje bijdragen. De lokale middenstand had het al moeilijk in Berlaar, en daar doet deze crisis nog een schepje bovenop. Verschillende gemeentebesturen namen al maatregelen om de lokale middenstand te ondersteunen. Voorbeelden zijn:

* Hulp bij het nemen van veiligheidsmaatregelen (bevraging naar concrete noden)
* Promotie om lokaal te kopen (Winkelhieren)
* Tijdelijke afschaffing van taksen en retributies (terrassen, ...)
* Uitstel inning van bedrijfsbelastingen

Concreet vragen we en overzicht van de reeds genomen maatregelen wat betreft retributies (verenigingen, zelfstandigen, bedrijven,...) en gemeentelijke belastingen in het kader van de huidige coronacrisis.

 

* Mondelinge Vraag: Schakel zorgcentrum voor Berlaar

Ondanks het grijze en grauwe karakter van de lockdown, krijgen we gelukkig toch een prachtige lente. Elk jaar opnieuw is de natuur gul met energie met een energie oost bij mens en dier tot gevolg. Jammer dat de lente ook de periode is waarin sommigen in paniek schieten als ze nog maar vermoeden dat er ergens een beetje ongewenst kruid zo kunnen verschijnen. Wij vinden dat mensen nog steeds te weinig worden aangesproken op het gebruik van gif in woongebied. De laatste jaren kwam er dan nog eens het probleem van de buxusmot bij. Het diertje mee binnengesmokkeld omdat de prijzen van jonge buxus nog maar eens goedkoper moest met invoer vanuit Azië tot gevolg. Hadden we allemaal onze buxus bij lokale producenten gekocht, maar dat is nu te laat. Mensen gingen massaal over tot sproeien. Sproeien met producten die niet enkel de rups van de buxus mot vernietigde, maar ook deze van andere vlinderachtig en. Bovendien is ondertussen aangetoond dat de achteruitgang van de koolmezen te wijten is aan het gebruik van pesticiden tegen de buxus mot. Ondertussen is er draagvlak om een ander probleem, namelijk dat van de processierups, aan te pakken op natuurlijke basis. Het zijn precies de koolmezen die ons daarbij kunnen helpen. Als we dan zien hoeveel pesticidengebruik er op dit eigenste ogenblik nog is op buxus planten, vragen we ons terecht af waarmee we eigenlijk bezig zijn. Gezondheid staat meer dan ooit bovenaan ieders prioriteitenlijst. Nu al vallen er bij de landbouwers te veel slachtoffers door gebruik van gifstoffen. Zelfs in tijden van corona mag dat niet aan onze aandacht ontsnappen.

Concreet vragen we welke maatregelen de gemeente genomen heeft om het pesticidengebruik door particulieren aan banden te leggen, te controleren. We willen meer bepaald dat ook horen in verband met de buxus problematiek. Een herhaalde en doorgedreven sensibilisering lijkt hier meer dan ooit en dringend op zijn plaats. 

 

* Mondelinge Vraag: Particulier gebruik van pesticiden in lente

In het kader van de coronacrisis wordt van de eerstelijnsregio's verwacht dat ze schakel zorgcentra installeren. De bedoeling van deze centra is dat mensen die, na een besmetting met het coronavirus, niet langer in een ziekenhuis moeten blijven maar nog niet kunnen terugkeren naar huis of zorgcentrum. Verantwoordelijk zijn de gouverneur, de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Hoe is dit voor Berlaar geregeld?