Groen verbolgen over uitblijven bouwvisie: “Onverantwoord”

Groen verbolgen over uitblijven bouwvisie: “Onverantwoord”

Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, raadsleden van Groen in Berlaar, zijn teleurgesteld in het Berlaars schepencollege. Dat werd duidelijk bij hun tussenkomst op het agendapunt over de Steylaertssite. In een voorstelling van de Bezorgde Berlaarse Burgers eind augustus beloofde één van de CD&V-schepenen dat de Berlaarse bouwvisie, een document dat deze legislatuur opgemaakt zou worden om de bouwregels te sturen, ten laatste in oktober 2021 op de gemeenteraad zou komen. "Ondertussen blijft het schepencollege kwistig met vergunningen rondstrooien. Onverantwoord," aldus de raadsleden.

"We zijn verbolgen dat de bouwvisie weer niet op de gemeenteraad," zegt Koen Kerremans op het agendapunt over de afgeleverde omgevingsvergunning op het bouwproject van Cores Development op de Steylaertssite. "De bouwvisie is af, want ze werd voorgesteld op de verenigde raadscommissie van dinsdag 7 september 2021. We hebben dit document kunnen lezen en hebben al opmerkingen geformuleerd. Maar waar blijft de visie nu?" vraagt Kerremans zich af.

Ondertussen blijft het Berlaarse schepencollege kwistig met vergunningen rondstrooien, onder andere voor het grote bouwproject "Sus Boer" op de site van Steylaerts. Zeker in de kernen waar inbreiding het codewoord is, en meer en meer ten koste van open ruimte, verkeersveiligheid en patrimonium. Berlaarnaren geraken verward en zijn terecht bezorgd om uiteindelijk in een stadse omgeving terecht te komen. Niet enkel in de kernen worden vergunningen verleend, "ook in de periferie," vult Kerremans aan. "Zo plant men ook nog eens een groot project in de Merelstraat. Andere grote projecten zijn die in Brassoi, in het centrum achter de twee grote witte villa’s in de Dorpsstraat, in de Misstraat, en zo zijn er nog op tal van plekken waar grote bouwprojecten en appartementsblokken ingepland worden."

Bouwmeesterscan als eerste aanzet

Heel deze omwenteling rond inbreiding is begonnen bij het ontstaan van de betonstop. Het was de vorige Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck die terecht aandacht heeft gevraagd voor behoud van open ruimte en om inbreiding te gebruiken om op andere plaatsen gronden terug bouwrijp te maken. Dat laatste werd massaal vergeten. Onze gemeente was nochtans erg mee met de visie van de bouwmeester, die op initiatief van de Landelijke Gilden en O2 vzw nog kwam spreken in Berlaar in november 2017. Meer nog, het college vroeg en kreeg een Bouwmeesterscan van het hele grondgebied. Naast een studie van prof. Martens en de inbreng van de Kwaliteitskamer, moest ook de Bouwmeesterscan input geven aan de bouwvisie die door het college zou worden voorgesteld. Groen Berlaar vroeg en kreeg een bouwpauze vlak voor de verkiezingen, in afwachting van een definitieve visie rond bouwprojecten en ruimtelijke ordening in Berlaar.

"We waren erg ontgoocheld en zelfs verbolgen omdat de bouwvisie nog steeds niet op de agenda gekomen is," hekelt Kerremans. "Het opstellen van een visie werd vermoedelijk doelbewust in de handen gelegd van een nieuwe medewerker die niet erg goed op de hoogte is van de historiek en gevoeligheden die ondertussen in Berlaar leven. Bovendien lacht het schepencollege samen met de medewerker de hele bouwmeesterscan weg als zijnde "utopisch en onrealistisch", volgens ons een zwaktebod vanwege het schepencollege. Bovendien zouden we kunnen vermoeden dat de bouwvisie pas op de tafel gelegd zal worden nadat enkele belangrijke bouwprojecten gegund en goedgekeurd zijn, zodat zij de regels van de visie nog ontlopen. Onverantwoord," aldus Groen Berlaar. De partij vraagt het college om de visie alvast te herschrijven met verwerking van de Bouwmeesterscan.

 

Foto banner: Kris Martlé Fotografie