Groen stelt rooien van tachtig are bos in vraag

Groen stelt rooien van tachtig are bos in vraag

Oppositiepartij Groen en een aantal omwonenden vragen zich af hoe een bos van zo'n tachtig are ter hoogte van de Kapelstraat in Berlaar-Heikant zomaar kan gerooid worden. Volgens burgemeester Walter Horemans (CD&V) gaf het Agentschap voor Natuur en Bos groen licht en werd de gemeente niet eens gehoord.  

Toen het betreffende terrein in de Kapelstraat werd verkocht, begon de huidige eigenaar er bomen te rooien. Gemeenteraadslid Koen Kerremans (Groen) vernam eerst dat het bestaande bos een paardenweide zou worden. Intussen luidt het gerucht dat er een wijngaard zou komen. “Toen omwonenden me begin februari contacteerden over de ontbossing, was er geen dossier bekend bij de gemeente”, stelt Kerremans.

 

Tegenstrijdigheden

“Tijdens de navraag stuitte ik op een aantal tegenstrijdigheden. Zo werd me onder meer gemeld dat het bosje amper 22 jaar oud zou zijn, maar in de 35 jaar dat ik hier woon, is het er altijd geweest. Het terrein staat ook op alle kaarten als bos aangegeven. Het lijkt er dus op dat eerst met de kap werd gestart, om pas dan aan de regularisatie te denken nadat mensen erop begonnen te reageren”, zegt hij.

 

“Onze gemeente heeft nu al bijna geen bos meer.” - Koen Kerremans


De partij van Kerremans meent dat een en ander werd gemanipuleerd en wil het dossier gedetailleerd in kaart brengen met een toegevoegd punt tijdens de gemeenteraad. “In eerste instantie om zo’n toestanden in de toekomst te vermijden”, stelt hij. “Onze gemeente heeft al bijna geen bos meer. We bengelen helemaal achteraan in de provincie, die op haar beurt al bitter weinig bebost is. Met Vlaanderen behoren we dan nog tot een van de minst bosrijke regio’s van heel Europa. En dan schrikken we ervan dat we ziek worden.”

 

Compensatie

Groen vraagt een compensatie voor de gerooide bomen, en dat ter plaatse of elders in de gemeente. “We willen geen geld naar het boscompensatiefonds zien vloeien. Dat bulkt al van de centen, maar er komt geen bos bij. Wil je meer bos? Dan moet je het gewoon aanplanten. Er moet een overleg komen over hoe we dat in Berlaar gaan doen. Dat wordt zeker een van mijn speerpunten tijden de verkiezingen.” Volgens Kerremans was het bos in Berlaar-Heikant ook van grote waarde voor heel wat dieren. “Er werd een koppel buizerds gesignaleerd, er zaten uilen en er kwamen reeën op bezoek. Er is ook sprake van een marter en eekhoorns en natuurlijk nestelde er heel wat klein gevogelte”, vertelt hij. “Al dat wild moet nu ergens anders heen. Die waarde zijn we voorgoed kwijt.”

 

“Wil je meer bos? Dan moet je het gewoon aanplanten. Er moet een overleg komen over hoe we dat in Berlaar gaan doen. Dat wordt zeker een van mijn speerpunten tijden de verkiezingen.” - Koen Kerremans

 

Vergunning

Burgemeester Walter Horemans benadrukt dat de gemeente niet werd gehoord in het dossier. “Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft het decreet gevolgd en zegt dat zij een vergunning mochten afleveren voor het rooien van de bomen op het terrein. Ze hebben het ons schriftelijk bevestigd.” vertelt hij. “Ik vind het persoonlijk vreemd dat de gemeente geen zeg kreeg. Volgens ons stonden er toch een aantal waardevolle bomen op het terrein, maar de particuliere eigenaar heeft een erkende vergunning. Als gemeente kunnen we niets doen.”

 

Bron: Gazet Van Antwerpen, dinsdag 17 april 2018 door Kristof Van Rompaey
Foto door Dirk Vertommen