Groen pleit voor behoud livestreams gemeenteraad

Groen pleit voor behoud livestreams gemeenteraad

Sinds oktober 2020 zet de gemeente Berlaar livestreams op poten bij de gemeenteraden en gemeenteraadscommissies. Na een schriftelijke vraag aan het college over de kijkcijfers van de livestreams en audioverslagen, kwamen er enkele interessante conclusies uit de bus. "Youtube is toegankelijker voor de burger dan de audioverslaggeving en kan via meerdere kanalen bereikt worden," luidt de conclusie op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Brend Van Ransbeeck (Groen). "Het is belangrijk dat de livestreams via Youtube behouden blijven, ook wanneer we opnieuw fysiek mogen vergaderen."

In tijden van corona werd de manier van vergaderen op elk politiek niveau grondig herbekeken. Vele vergaderzalen en -locaties waren - gezien de coronaregels inzake afstand en ventilatie - plots niet meer geschikt om in groep samen te komen. Lokale en provinciale besturen deden grote inspanningen om volledig digitaal te kunnen vergaderen. "Dat is een positieve evolutie. Sommige besturen hebben zich het online vergaderen ontzettend snel eigen gemaakt. De snelheid waarmee het IT-personeel die omslag gemaakt heeft, is bewonderenswaardig," zegt het raadslid van Groen.

Ook de gemeente Berlaar vond langzaam maar zeker haar draai in de wereld van online vergaderen. In april 2020 werd voor het eerst geëxperimenteerd met Teams als digitaal vergadermiddel. De allereerste geslaagde livestream werd gemaakt op de Commissie Intergemeentelijke Samenwerking van 28 oktober 2020. De afzonderlijke gemeenteraden tussen november 2020 en juni 2021 werden veelvuldig bekeken, tussen de 80 tot zelfs bijna 300 keer. De Commissievergaderingen hebben sindsdien tussen de 10 en 50 afzonderlijke views.

"Tijdens de gemeenteraad zijn er ook steeds standaard 10 tot 15 vaste volgers, een pak meer dan de enkele toeschouwers in de raadzaal vóór corona. Ook achteraf vinden Berlaarnaren hun weg vlot naar de livestream, ondanks het feit dat de links naar de livestreams op de website nog wat verstopt zitten," zegt gemeenteraadslid Brend Van Ransbeeck. "Het is dus belangrijk dat we de livestreams behouden als we terug fysiek mogen vergaderen. Niet enkel omwille van het succes bij het publiek, maar ook de debatten zijn veranderd. Elk woord en elke zin wordt letterlijk opgenomen zoals die uitgesproken is, waardoor de schepenen en raadsleden veel meer dan vroeger de argumenten voorbereiden. De gemeenteraad wordt weer au sérieux genomen."

Afgenomen kwaliteit verslaggeving

Groen vindt het echter jammer dat de kwaliteit van de geschreven verslaggeving afgenomen is. "De kwaliteit van de geschreven verslaggeving van de gemeenteraad is afgenomen sinds de komst van de audioverslaggeving, dewelke weinig toegankelijk is voor zowel raadsleden als onze Berlaarnaren," hekelt Van Ransbeeck. "In de gemeenteraadsnotulen zouden alle discussies en opmerkingen moeten opgenomen zijn, zoals dat bij de commissieverslagen wél het geval is. Nu worden enkel de stemresultaten en een korte samenvatting van het punt weergegeven. De burgemeester beweert steeds dat alle discussies digitaal te herbeluisteren zijn, wat niet wegneemt dat de geschreven verslagen nog steeds onvolledig zijn. Dit lijkt misschien banaal, maar de verslagen zijn de enige officiële documenten die we als oppositieraadsleden kunnen raadplegen bij geschillen of onenigheden tussen meerderheid en oppositie. Bij het begin van elke gemeenteraad kaarten we als Groene fractie dit probleem consequent aan, maar onze bemerkingen hebben nog steeds geen gehoor gekregen. De manier van notuleren moet herbekeken worden."

"Het is belangrijk dat we de livestreams behouden als we terug fysiek mogen vergaderen. Niet enkel omwille van kijkcijfers, maar ook de debatten zijn veranderd. De gemeenteraad wordt weer au sérieux genomen." - Brend Van Ransbeeck

Hybride gemeenteraden

Wellicht worden vanaf september de gemeenteraden in Berlaar opnieuw fysiek georganiseerd, als alle technische vereisten voldaan zijn. "Dat is een goede zaak, want fysiek vergaderen is helemaal anders dan achter een scherm te zitten. Ook bij ons in de provincieraad zullen ze vanaf september zo veel mogelijk fysiek vergaderen, maar wellicht zal deze vergadering alsnog hybride georganiseerd worden. Dit wil zeggen dat je als verkozene in bepaalde gevallen via Skype of Teams alsnog de raad digitaal kan volgen en kan stemmen van thuis. Deze hybride vorm van vergaderen geeft raadsleden de kans om hun plichten flexibeler te kunnen uitvoeren bij bijvoorbeeld ziekte of verlof. Ook voor de toeschouwers is het een groot gemak om de vergaderingen vanuit de zetel te volgen. Aangezien corona niet meteen weg zal zijn, pleit ik ervoor om de haalbaarheid van hybride vergaderingen te onderzoeken. Zeker voor onze risicopatiënten biedt dit kansen om niet uit de boot te vallen," aldus het raadslid.