Werk maken van mensenbeleid

Werk maken van mensenbeleid

Op vrijdag 8 juli lazen we via de pers dat Berlaar tijdelijk 750 vluchtelingen zal opvangen op het Militair Domein in de Welvaartstraat. Wij, Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, waren eerlijk gezegd verrast, want we waren hiervan als mandataris niet rechtstreeks op de hoogte gebracht.  

Dat vluchtelingen tijdelijk op zo’n domein en vestiging ondergebracht worden, is geen toeval: een groot deel van het Distributiecentrum Wisselstukken, een site van 45 hectare, staat al tijdlang leeg.

Wij steunen de tijdelijke opvang van vluchtelingen, mede omdat hier geen onderscheid gemaakt wordt tussen mensen van verschillende continenten. De opvang is tijdelijk en noodzakelijk: eerst en vooral omdat het onze maatschappelijke plicht is om mensen niet op straat te laten leven in afwachting van hun asielprocedure, alsook omwille van de enorme dwangsommen die betaald dienen te worden als we deze mensen niet opvangen.

"Het is voor ons als progressieve beweging belangrijk om steeds te luisteren naar de bezorgdheden van onze Berlaarnaren, want we beseffen dat er velen van ons bezorgd zijn met de komst van deze tijdelijke opvang op het militair domein."

Toch mogen we de impact op onze Berlaarse gemeenschap niet onderschatten: tegen het einde van de maand juli verblijven plots 7% meer mensen op ons grondgebied. Bovendien is samenleven met culturele verschillen en een taalbarrière niet altijd makkelijk, hoewel we als mens wel altijd meer gemeen hebben met elkaar dan we vaak denken.

Het is voor ons als progressieve beweging belangrijk om steeds te luisteren naar de bezorgdheden van onze Berlaarnaren, want we beseffen dat er velen van ons bezorgd zijn om de komst van de tijdelijke opvang op het militair domein.

Het is en blijft van cruciaal belang dat we als Berlaarnaar met elkaar in dialoog gaan, naar elkaar luisteren en de realiteit met een open blik benaderen, zonder vooroordelen of veronderstellingen. En dat we ons niet laten blind maken door haatcampagnes die worden verspreid door extreemrechts.

Mensen moeten steeds als mens behandeld worden, steeds op een warme en respectvolle manier. Ook wij zullen als beweging onze verantwoordelijkheid hierin opnemen. Werk maken van een mensenbeleid, daar staan we voor.