Groen Berlaar blij met samenwerking met Zonnewind

Groen Berlaar blij met samenwerking met Zonnewind

Deze kunnen we ook afvinken! De zonnepanelen komen op de daken van de Technisch Uitvoerende Dienst (Hellegatstraat 1)  

Op de gemeenteraad van Berlaar werd op 18 april de samenwerking met cv Zonnewind goedgekeurd. Groen raadsleden Leen Janssens en Koen Kerremans zijn opgetogen met deze eerste stap richting hernieuwbare energieproductie met burgerparticipatie. “Ook al stonden wij meer dan 10 jaar geleden met een vanuit Groen Berlaar opgestarte werkgroep (NETEKRACHT) al klaar met een soortgelijk voorstel. De coalitie, die nu dezelfde is, was er toen niet klaar voor. Nu blijkbaar wel. Beter laat dan nooit! “ zegt raadslid Leen Janssens

In het kader van de klimaatdoelstelling is elk politiek niveau verplicht actie te ondernemen om de doelstellingen te behalen. Hernieuwbare energieproductie is belangrijk én lokaal haalbaar. Al voor 2012 was er in Berlaar , op initiatief van Groen, een werkgroep actief rond het opzetten van een coöperatie die zich zou bezighouden met het plaatsen van zonnepanelen op publieke gebouwen én zelfs drie windturbines in en om Berlaar. Toen al was het de bedoeling om burgers mee te laten participeren via een coöperatie. Mensen kunnen dan mede-eigenaar worden, mee beleid bepalen én delen in de winst. Windturbines bleek op dat moment niet haalbaar. Maar de idee om zonnepanelen te leggen op de vele daken van openbare gebouwen bleef altijd overeind. De Groen raadsleden schoven dat idee telkens naar voor bij bespreken in het kader van klimaat en energie. “Dat de idee van samenwerking met een andere dergelijke coöperatie nu toch wordt gerealiseerd stemt ons dan ook blij. Blijkbaar waren we te vroeg met ons voorstel en is er een urgentie én daardoor ook een groter draagvlak. Nu mag het voor ons sneller gaan,” besluit Koen Kerremans nog.