Gemeente Berlaar deelt gratis zelftests voor kwetsbare kinderen uit

Gemeente Berlaar deelt gratis zelftests voor kwetsbare kinderen uit

Wie het financieel moeilijk heeft, kan door Groen bij de sociale dienst van de gemeente Berlaar een gratis zelftest voor kinderen en jongeren krijgen. Ook een financiële tussenkomst is mogelijk.

In de strijd tegen het coronavirus raden ministers Ben Weyts (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) aan om wekelijks een zelftest uit te voeren bij kinderen en jongeren. Dit is enerzijds geen evidente opdracht en anderzijds heel belastend voor het gezinsbudget. Al helemaal voor gezinnen die het niet breed hebben. De kostprijs van een test bij de apotheek loopt al snel op tot 8 euro per kind. Voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming is er een verlaagd tarief voorzien. Maar zelfs dan neemt de druk op het gezinsbudget toe wegens onvoorziene uitgaven. Zelftesten voor één kind gedurende één maand lopen al snel op tot 36 euro. Aan het verlaagde tarief is dit nog steeds 4 euro per kind per maand, 4 euro waar je die maand geen brood voor kan kopen. Gezinnen in armoede hebben het sowieso al hard te verduren tijdens de coronacrisis, ze kunnen zich moeilijker isoleren door slechte en kleine behuizing en lopen meer risico op besmetting.

"Voorlopig is er geen structurele oplossing voor de financiële tussenkomst voor zelftesten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Daarom onze vraag: Is het Berlaarse OCMW bereid om gratis testen ter beschikking te stellen van kwetsbare gezinnen?”, wilde raadslid Koen Kerremans (Groen) op de jongste gemeenteraadszitting weten.

Volgens schepen van Sociale Zaken Nadine Boekaerts (N-VA) is er inderdaad een en ander mogelijk. “Op dit moment zetten we binnen onze sociale dienst vooral in op informeren. Maar als de vraag voor financiële steun komt, zullen we dit zeker bekijken. Hiervoor kunnen we trouwens nog rekenen op ons Covid-19-budget van de federale overheid dat momenteel nog 20.244 euro bedraagt. Bijkomend hebben we zelf een stock van vijftig zelftests aangelegd die we kunnen uitdelen aan kwetsbare burgers wanneer de nood hoog of dringend is. We voeren dan wel eerst een kort financieel onderzoek uit, maar we denken dat de vraag sowieso gering zal zijn.”

Bron: Eigen persbericht & Gazet van Antwerpen van maandag 24 januari 2022, door Chris Van Rompaey.