Gemeente wil geen werk maken van deelauto's

Gemeente wil geen werk maken van deelauto's

Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck, beiden gemeenteraadslid voor Groen in Berlaar, willen dat het gemeentebestuur autodeelprojecten op poten zet en coördineert. “Zulke systemen bieden talloze voordelen op vlak van mobiliteit en leefbaarheid, maar de gemeente vertikt het om er werk van te maken”.

Het klimaat baart ondertussen zowat iedereen zorgen; gemeenten krijgen het parkeer- en fileprobleem niet opgelost, onze luchtkwaliteit is bedenkelijk en steeds meer jonge mensen kiezen ervoor om zonder eigen wagen door het leven te fietsen en beroep te doen op deelwagens en het openbaar vervoer.

“De tijd waarin elke inwoner een eigen auto heeft, is voorbij,” stelt Koen Kerremans. “Steeds meer mensen kiezen voor deelwagenprojecten en je ziet bij andere gemeentes dat dit goed werkt. Het zijn vooral de gemeenten waar Groen deel uitmaakt(e) van het bestuur, die de gemaakte beloften nagekomen zijn en uitgevoerd hebben”.

Zo besliste Bonheiden in juni 2018 om een samenwerking aan te gaan met Partago, een coöperatieve vennootschap uit Gent. Bonheiden verving twee eigen wagens door twee elektrische wagens en deelt deze met de eigen inwoners.

“Wanneer de wagens niet in gebruik zijn door gemeentepersoneel, kan eender welke inwoner de wagens gebruiken. Naar analogie van dit voorbeeld kan Berlaar de twee kleine gemeentelijke bestelwagens (op CNG) ook ter beschikking van de Berlaarnaren stellen,” aldus Kerremans.

De oppositiepartij pleit ervoor dat de gemeente zo snel mogelijk autodeelsystemen introduceert en coördineert voor alle Berlaarnaren. 

“Vooral jonge mensen met een kleiner budget en veel verhuisplannen kunnen hiervan genieten, al dan niet omwille van financiële of milieuoverwegingen, maar ook alleenstaanden, gezinnen die geen tweede auto willen aankopen, of Berlaarnaren die moeten rondkomen met een klein pensioen zouden hiervan gebruik kunnen maken,” stelt Brend Van Ransbeeck. “Zo hebben wij met ons gezin voor de keuze gestaan om al dan niet een tweede auto aan te schaffen. Dezelfde auto met 5 personen thuis gebruiken was niet altijd evident. Zo’n deelwagen had een perfecte praktische aanvulling geweest, aangezien je ook niet overal met het openbaar vervoer geraakt. We wachten nog steeds op zulke deelprojecten, want er is veel meer vraag naar in Berlaar dan de meerderheid denkt”.

De gemeente kan dus niet alleen haar eigen gemeentewagens delen buiten de werkuren, maar kan ook autodelen verplicht opleggen in de bouwvoorschriften van grote bouwprojecten. Bovendien kan de gemeente afspraken maken met Cambio en vaste parkeerplaatsen voor de deelwagens vastleggen op parkings in de verschillende kernen en aan de Berlaarse stations. Tot slot is er nog Cozy Car, waarbij burgers zelf hun eigen wagen kunnen delen met andere burgers, wat de gemeente ook (financieel) kan ondersteunen. 

“Het bestuur beloofde wel om zulke systemen in Berlaar op poten te zetten en te coördineren, maar we beseffen steeds meer dat het bestuur vertikt om hier werk van te maken. Dat is een gemiste kans en pijnlijk voor alle Berlaarnaren die vragende partij zijn,” aldus Van Ransbeeck.

Groen Berlaar wil het debat opnieuw aanzwengelen en stuurt aan op snelle maatregelen, in samenspraak met onze Berlaarnaren.

 

Foto: Photonews / GVA