Commissie Mobiliteit & Openbare Werken - Juni 2021

Commissie Mobiliteit & Openbare Werken - Juni 2021

Ongeveer vier keer per jaar komt de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken samen in Berlaar. Als lokale afdeling van Groen zetten we vaak bijkomende punten en tussenkomsten op de agenda van de deze commissie. Dit zijn de bijkomende punten op de COMMBOW van deze maand:

1. Stand van zaken heraanleg Doelstraat: toekomstige ongevallen vermijden

Op 25 maart kreeg ik een mail van mijn collega Koen doorgestuurd omtrent een zware valpartij van een Berlaarnaar in de Doelstraat. De inwoner is gevallen door het putdeksel ter hoogte van huisnummer 111. De verwondingen in de bijgevoegde foto’s waren ernstig: 2 dagen werkonbekwaamheid en een tand die moet hersteld worden. Verwondingen en medische kosten die vermeden hadden kunnen worden. De staat van de voetpaden heb ik meermaals aangekaart. Enkele maanden geleden werd op de commissie verteld dat er onderzoek werd gedaan naar de putdeksels in de voetpaden van de Doelstraat. Ik zou graag een stand van zaken krijgen omtrent de heraanleg van deze voetpaden en op welke termijn de werken zouden plaatsvinden. Ook de voetpaden van de Nethendal verkeren in ronduit erbarmelijke staat. Ook hier is een grondige heraanleg noodzakelijk.

 

2. Fietspad Bevelsesteenweg - Pastorijstraat: intergemeentelijke aanpak noodzakelijk

Enkele weken geleden werd ik gecontacteerd, net zoals de burgemeesters en het Berlaars schepencollege enkele dagen nadien, over het fietspad van de Bevelsesteenweg - Pastorijstraat. Het betreft een fietspad dat zich zowel op Berlaars, als Heists, als Nijlens grondgebied begeeft. Ondanks de talloze verkeersongevallen, jammer genoeg ook met zware slachtoffers, is de verkeerssituatie ongewijzigd gebleven. Een intergemeentelijke aanpak is noodzakelijk om de problemen op te lossen, om verdere slachtoffers te vermijden. In welke mate is er rond tafel gezeten met Heist en Nijlen omtrent de verkeerssituatie van de Pastorijstraat - Bevelsesteenweg? Is er ondertussen een plan van aanpak? Indien ja, hoe ziet die eruit?

 

3. Ebroek: Hondenlosloopweide en fietsstraat gaan hand in hand

Een tijdje terug werden de eerste boompjes aangeplant in Ebroek, de eerste stap van de aanleg van de eerste gemeentelijke hondenlosloopweide. Het initiatief is lovenswaarsig. Vele buurtbewoners en Berlaarnaren vragen nu ook om het doorgaand verkeer te ontmoedigen bij de komst van een groene wandelzone. We kregen de voorbije weken en maanden meldingen van bezorgde Berlaarnaren die vragen om structurele maatregelen in Ebroek. We hebben deze ter harte genomen en aan enkele buurtbewoners gevraagd welke maatregelen zij het liefst zien komen. Daar kwam quasi unaniem de komst van een fietsstraat uit over het gehele traject van Ebroek. Doorgaand verkeer moet zo veel als mogelijk ontmoedigd worden, zodanig dat de hele omgeving van Ebroek en Lozenhoek een recreatiezone wordt. Ook ik wandel, jog en fiets er graag. We moeten de openbare ruimte consequent aan onze zachte weggebruikers geven We hopen vooral dat het volledige traject van Ebroek onder handen zal genomen worden. De schepen gaf al aan dat er draagvlak was om het korte stukje tussen Alflaar en Lozenhoek, zo’n kleine 200 meter, om te dopen tot fietsstraat. We willen dat dit doorgetrokken wordt over de gehele baan, zodat niet alleen wandelaars, maar ook schoolgaande fietsers zich veiliger op de baan kunnen begeven. De komst van een nieuwe groene recreatiezone is fantastisch, maar dan moet de gehele omgeving en verkeerssituatie ook herbekeken worden.

Intussen werd het voorstel van tafel geveegd door het schepencollege, met de argumentatie dat de fietsstraat "te lang" zou zijn en "moeilijk controleerbaar" is, terwijl het traject maximum 1.2 kilometer zou bedragen. Wat met de fietsstraat van de Lozenhoek, die ongeveer 900 meter lang is? Wat met de fietsstraat van de Beerslaan, die ongeveer 850 meter lang is? Waarom werden deze fietsstraten dan ingevoerd, ondanks het risico van oncontroleerbaarheid en de lengte van het traject? Waarom zou er geen fietsstraat in Ebroek kunnen aangelegd worden, gezien de lengte en gelijkaardige omstandigheden van de twee andere fietsstraten? Waarom voert het gemeentebestuur überhaupt nog fietsstraten in, als het mobiliteitsbeleid zich aanpast aan de praktijk, en niet andersom?

 

4. Verkeerssituatie Gestel: stiltegebied?

De vierde en laatste tussenkomst gaat over de verkeerssituatie in Gestel. Ondanks het feit dat er al enkele verkeersremmende maatregelen zijn genomen om sluipverkeer tegen te gaan, is doorgaand verkeer een feit. De werken aan de Pastorijstraat en de kerkomgeving overbelasten het stiltegebied Gestel. De officiële omleiding via Itegem wordt door veel mensen genegeerd. In welke mate vinden er controles plaats, op vlak van snelheid en op vlak van doorgaand verkeer? Waarom is bijvoorbeeld, zoals in de Hertstraat, een systeem van plaatselijk verkeer in combinatie met ANPR-camera’s niet ingevoerd? Welke concrete maatregelen zijn reeds genomen sinds of ter voorbereiding van de werken in de Pastorijstraat, en staan er nog op de planning?

De commissie is/was live te volgen via deze link naar YouTube