Brend Van Ransbeeck neemt ontslag uit Berlaarse gemeenteraad

Brend Van Ransbeeck neemt ontslag uit Berlaarse gemeenteraad

Het einde van mijn politiek hoofdstuk in Berlaar.

Brend Van Ransbeeck (25), sinds januari 2019 gemeenteraadslid in Berlaar en sinds 2016 actief bij Groen Berlaar, neemt ontslag uit de raad omwille van verhuizing. Samen met zijn vriendin kocht hij een appartement in Hoboken, Antwerpen. "Het is enorme eer om deze kansen gekregen te hebben, want alle ervaring neem ik mee in mijn verdere levensloop."

Hieronder vind je de afscheidstekst van Brend. Daaronder vind je een reactie van collega-raadslid Koen Kerremans.

Het einde van mijn politiek hoofdstuk in Berlaar.

Met pijn in het hart leg ik mijn mandaat als gemeenteraadslid in Berlaar neer. Bijna vier jaar heb ik mijn mandaat met hart en ziel uitgeoefend. Dat verbaast weinigen denk ik, als je kijkt naar het eindeloze gespam van artikels op onze website, een hele reeks RTV-interviews en de artikels in de Gazet, tot grote ergernis van veel concullega’s in de Berlaarse politiek. We hebben hard gewerkt met de Groene fractie. Dat zal de komende jaren niet anders zijn, alleen zal dat zonder mij zijn.

Want mijn toekomst ligt niet in Berlaar. Mijn vriendin en ik hebben een schattig en betaalbaar appartement gekocht in Hoboken, Antwerpen. Daarom ben ik verplicht om ontslag te nemen: als gemeenteraadslid moet je op de plek wonen waar je een mandaat opneemt. Mijn lokaal engagement heeft me altijd ontzettend veel energie en voldoening gegeven. Samen met Koen heb ik veel impact gehad en gewogen op dossiers door onze efficiënte samenwerking, onze assertieve communicatiestijl en ons onderbouwd oppositiewerk.

De aankoop van een appartementje buiten Berlaar, het dorp waar ik mijn hele leven graag gewoond heb, was geen makkelijke keuze. Blijven vasthouden aan Berlaar was geen optie omwille van twee redenen. Allereerst door de huidige oververhitte woningmarkt en zieke woningprijzen. Bij de zoektocht naar een eigen stekje kan je als jong koppel bijna niet anders dan alle opties openhouden. Aan één woonplek blijven vasthouden is quasi onmogelijk. Ten tweede omwille van de onzekerheid van carrièrekansen in de lokale politiek. Een uitvoerend mandaat is bijna altijd het resultaat van stom toeval en vooral veel geluk. Ik heb hard gewerkt richting een lokaal uitvoerend mandaat, dat steek ik niet onder stoelen of banken, alleen heb je geen enkele garantie dat je werk zich vertaalt in meerderheidsdeelname. Omwille van deze redenen, hebben we – na lang wikken en wegen - besloten om een nieuw avontuur elders te beginnen.

Maar, heel eerlijk… Ik kijk uit naar meer ademruimte, vrijheid en vrije tijd met mijn vriendin, mijn gezin, vrienden en familie. Politieke engagementen gaan gepaard met opofferingen van tijd en energie. Tot 23 uur vergaderen na een reguliere werkdag, weekendwerk verrichten om alle agendapunten voor een raadszitting gelezen en voorbereid te hebben, tussendoor nog artikels en persberichten schrijven, telefoontjes doen om informatie in te winnen over dossiers, afspraken maken en gesprekken voeren met inwoners die een probleem aankaarten, aanwezig zijn op evenementen van de gemeente… Een politieke functie brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Een beetje extra vrije tijd, dat zal me wel deugd doen.

Wat ik meeneem voor het leven? Het vertrouwen dat Berlaarnaren mij geschonken hebben, zowel kennissen, mensen die ik ken “via via”, als compleet onbekenden. De complimentjes die ik als jongere kreeg omdat ik aan de slag ging met vragen en bezorgdheden. De impact die ik had op zeer concrete beslissingen met de Mobiliteitslijst en interventies. De mensenkennis die ik opgebouwd heb, de vele waardevolle ontmoetingen en interessante agendapunten op de gemeenteraden. Samengevat: een leerrijk traject waar ik sterker van geworden ben.

Het is enorme eer om deze kansen gekregen te hebben, want alle ervaring neem ik mee in mijn verdere levensloop.

Ik wil jullie één voor één ontzettend hard bedanken. Jou als volger op Facebook, als Berlaarnaar, Groen-sympathisant of lid, als kennis of vriend... Zonder jou en zonder de stem van 281 Berlaarnaren, die omwille van een bizarre reden mijn naamvakje hadden ingekleurd in oktober 2018, had ik deze droom nooit kunnen najagen.

Al stopt mijn verhaal hier in Berlaar en verdwijn ik uit de Berlaarse politiek; toch verdwijn ik nog niet uit het straatbeeld en blijf ik nog politiek actief in de Antwerpse provincieraad. Je zal mij ongetwijfeld nog tegenkomen op activiteiten in Berlaar, de ruime regio of in Antwerpen.

Tot slot zal mijn ontslag de nodige ruimte geven aan mijn opvolger Leen Janssens, al jarenlang een vat vol politieke ervaring in onze afdeling. Ik kan met een opgeheven hoofd en met een gerust hart mijn functie overdragen. Heel veel succes!

Merci, merci, merci. Voor alles.

Reactie van Koen Kerremans

Het afscheid van Brend is jammer. Ik betreur het ten zeerste. We hebben de voorbije jaren zeer goed samengewerkt met elkaar in een soort van aanvullende rol voor mekaar. We hebben samen een efficiënte werkwijze op poten gezet en Berlaar beter gemaakt. Ik geloof vast dat we van elkaar geleerd hebben. Misschien kunnen we in de toekomst nog samenwerken. Dat zou fijn zijn.
De boodschap dat Brend verhuist was geen complete verrassing. Het is een trend die je op meerdere plekken ziet. Veel jonge mensen trekken van het platteland naar steden omwille van verscheidene redenen. Dit is even goed het geval bij jonge politici; de kans dat zij zichzelf hun hele leven vastpinnen op één locatie, is zeer klein, en lijkt mij ook niet echt gezond. Wij hadden ambitieuze plannen met Brend maar we waren ons wel bewust van het risico van een mogelijk vertrek. Toch zullen we de ingeslagen weg naar vernieuwing binnen onze afdeling verderzetten.
Leen Janssens, voormalig gemeenteraadslid en vaste waarde binnen Groen Berlaar, zal als eerste opvolger opnieuw haar politieke ervaring gebruiken om Berlaar beter te maken. We kennen Leen als een gedreven sterkhouder. Ik kijk er naar uit om samen met haar, net zoals tijdens de vorige legislatuur, de vragen van de Berlaarnaren te behartigen.

Ik bedank Brend en wens hem veel succes bij zijn werk in de provincieraad en veel geluk bij de uitbouw van zijn leven met zijn vriendin in Hoboken/Antwerpen.

 

 

Foto: Kris Martlé