Bouwpauze voor grote projecten en meergezinswoningen

Bouwpauze voor grote projecten en meergezinswoningen

Groen pleit voor een bouwpauze voor meergezinswoningen en grote projecten   Berlaar is een prachtige gemeente met een groot potentieel om een groene gemeente te worden, waar veiligheid en leefbaarheid centraal staan. We willen als partij samenwerken met alle Berlaarnaars naar een langetermijnvisie en een leefbare toekomst van onze gemeente. Jammer genoeg stellen we vast dat het huidige gemeentebestuur deze visie tot op heden niet deelt.    

We hebben al eerder vastgesteld en aangekaart dat Berlaar geliefd is bij bouwpromotors en projectontwikkelaars. Zowel in het centrum, aan het station als op de Hei verschijnen meergezinswoningen op gronden waar voorheen een eengezinswoning stond. De druk op bepaalde percelen om grootschalige bouwprojecten te realiseren, is zeer groot. Bouwpromotoren hebben geen oog voor de kosten die de gemeenschap moet dragen. Ze houden evenmin rekening met beschikbare open ruimte, fietsveiligheid, mobiliteit en de draagkracht en leefbaarheid van de omgeving.

 

Groen wil een bouwcode en Ruimtelijk UitvoeringsPlan om de leefbaarheid in onze gemeente te garanderen.

 

Groen is voorstander van een menselijk, eerlijk en gezond beleid in Berlaar. Als partij willen we verdichten op een gezonde manier, want we mogen niet vergeten dat Berlaar een landelijke en auto-afhankelijke gemeente is. Eerder vroegen we om de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) de opdracht te geven een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) uit te werken, zodat voor iedereen duidelijk is welke bouwvoorschriften gevolgd worden in Berlaar en er geen beslissingen ad hoc meer genomen worden. Helaas moeten we vaststellen dat er nog steeds geen RUP is, ook niet na lang aandringen van Groen.

 

In afwachting van een visie pleiten we voor een bouwpauze voor meergezinswoningen en grootschalige projecten, totdat duidelijk op papier staat wat waar kan in Berlaar om de leefbaarheid van onze gemeente te behouden en te verbeteren.