"Inbraak had vermeden kunnen worden"

Groen vraagt sinds de opstart van Jeugdhuis Den Bokal in 2016 achter een vaste plek voor onze Berlaarse jongeren en de vrijwilligers van het jeugdhuis. Toen al werd de boodschap aan het kernteam gegeven dat het om een tijdelijke locatie ging. “Het huidige pand in de Pastorijstraat is verouderd. De frustraties omtrent de locatie van de jonge vrijwilligers worden steeds gesust met de belofte dat er een alternatieve locatie komt. Hiervan is na al die jaren nog steeds niets in huis gekomen,” verklaart Brend Van Ransbeeck van Groen Berlaar. “De inbraak in het jeugdhuis van voorbije week had vermeden kunnen worden.”

Het is van ontzettend groot belang dat geëngageerde jonge Berlaarnaren een laagdrempelige ontmoetingsplek krijgen en kunnen voorzien in een veilige en vertrouwde omgeving. Nu heeft de voorbije week dat veiligheidsaspect, voor de tweede keer sinds de opening, een deuk gekregen nadat inbrekers met een dure Pioneer DJ set aan de haal gingen. “Groen pleit al sinds de opstart van Jeugdhuis Den Bokal in 2016 voor een vaste plek voor onze Berlaarse jeugd en het jeugdhuis. De huidige meerderheid belooft al járen een nieuwe bestemming, maar tot op heden zijn er nog altijd geen concrete stappen genomen. Er wordt veel beloofd, maar weinig gedaan,” aldus Koen Kerremans van Groen Berlaar.

Brend Van Ransbeeck, het jongste gemeenteraadslid in Berlaar en voormalig vrijwilliger bij Jeugdhuis Den Bokal, vult aan: “Het gemeentebestuur is dus nalatend geweest met haar passief en afwachtend beleid. Het is enorm pijnlijk om vast te stellen dat mijn leeftijdsgenoten – die een enorme meerwaarde bieden aan de jeugdcultuur in onze gemeente – slachtoffer geworden zijn van de passiviteit van het gemeentebestuur. De visie van het gemeentebestuur moet echt fundamenteel veranderen in de toekomst.”

Het is enorm pijnlijk om vast te stellen dat mijn leeftijdsgenoten – die een enorme meerwaarde bieden aan de jeugdcultuur in onze gemeente – slachtoffer geworden zijn van de passiviteit van het gemeentebestuur.

Gezien het feit dat de vrijwilligers van Den Bokal - na lang aandringen van de Groenfractie - nog geen permanentie noch toekomstperspectief gekregen hebben, vraagt de partij dringend voor extra veiligheidsmaatregelen voor het jeugdhuis op korte termijn: zo zouden onder andere draadloze camera’s een oplossing kunnen bieden, meer bepaald het type dat op wifi aangesloten is en meldingen op je smartphone geeft wanneer er beweging is gedetecteerd. Wifi installeren is dan niet enkel functioneel voor het aangesloten draadloze camerasysteem, maar is tevens handig voor de activiteiten in en voor de bezoekers van het jeugdhuis. Extra beveiligingen - bijvoorbeeld een dubbel slot op de verouderde deuren - zouden pogingen tot inbraak en vandalisme ook kunnen tegenhouden, of tenminste al een pak vertragen.

Zolang de beloofde permanente locatie met moderne faciliteiten niet gevonden is, zijn investeringen in het huidige verouderde pand zeer noodzakelijk. Een combinatie van bovenstaande voorstellen zijn relatief goedkoop, efficiënt en vooral broodnodig om een verdere werking van onze jonge Berlaarse vrijwilligers te garanderen.