Gekke kronkels van het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur blijft vreemde beslissingen nemen.

- Wij vragen een pendelbus in te leggen naar het kiesbureau. Hierop suggereert de burgemeester ons dit zelf te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan, maar op het laatste moment wordt dit verboden. Op de dag van de verkiezingen staat de officiële parking van de sporthal vol met CD&V- en N-VA- borden. Onze klacht hiertegen wordt geseponeerd.

- In de Dokter Van Hoofstraat kapt men gezonde lindebomen omdat ze misgroeid zijn door slecht onderhoud. Het bestuur belooft de overige bomen te onderhouden en te snoeien. Intussen schreeuwen bomen in deze straat en elders in Berlaar nog altijd om dringend onderhoud.

- In mei 2012 koopt het gemeentebestuur in de Doelstraat een grond aan voor € 250.000 om een extra parking aan te leggen bij het station. Nu laten ze weten dat deze parking er zeker niet komt voor 2018. Er is dit jaar ook grond achter de Kapellebaan aangekocht waarvan doel noch reden duidelijk is.

- Het gemeentebestuur besloot geen kerstverlichting te hangen. Als we vragen wat ze met deze besparing (€ 15.000) wensen te doen, blijft het stil.

Wie legt ons de logica van dit alles uit?