VERKEERSSITUATIE MARKT

Fietsers krijgen in Berlaar al jaren onvoldoende ruimte. Aan het einde van de zomervakantie verschenen er fietssuggestiestroken op de Markt. Maar die zijn veel te smal en daardoor gevaarlijk voor fietsers.

 

Fietsen in Berlaar blijft een heikele onderneming. Tijdens een verkeerscommissie in het voorjaar werd er beslist om fietssuggestiestroken te schilderen op de Markt in Berlaar. Daar ging een hele discussie aan vooraf. We wezen er toen al op

dat een fietssuggestiestrook alleen zin heeft als ze breed genoeg is.

Zo'n strook is geen fietspad. Het is een vorm van gemengd verkeer waarbij de strook de plaats van de fietser op de rijbaan aangeeft. Andere voertuigen mogen over de strook rijden wanneer ze de fietsers niet hinderen. De strook geeft aan hoe ver een voertuig moet uitwijken om de fietser veilig te passeren.

De gewenste breedte van zo’n strook is tussen 1,20 en 1,50 meter. Een smallere strook geeft te weinig bewegingsvrijheid aan de fietser. In combinatie met een ‘brede’ strook voor het andere verkeer voelen minder assertieve fietsers zich onveilig en zijn ze eerder geneigd om op het voetpad te fietsen in plaats van op de smalle strook.

Eind augustus worden stroken met een breedte van 80 centimeter (!) geschilderd. Wanneer we hier met Groen op reageren, krijgen we te horen dat de breedte zo gekozen is dat auto’s niet verplicht worden om erover te rijdenMet andere woorden, koning auto krijgt vrije baanDe reactie van burgemeester Horemans tijdens de gemeenteraad was nog verontrustender: door de nu  geschilderde fietssuggestiestroken worden de automobilisten niet langer "gegijzeld door de fietsers".

In het verkeersreglement staat dat fietsers binnen de bebouwde kom met twee naast elkaar mogen rijden, behalve wanneer het kruisen met een tegenligger erdoor gehinderd wordt. In Berlaar spreekt de burgemeester zelfs van gijzelen in een zone 30.

Groen kan hier uiteraard niet mee akkoord gaan. Wij blijven protesteren tot de fietser ook in Berlaar de plaats krijgt waar hij recht op heeft.

Daarom een oproep aan alle fietsers: hou je aan het verkeersreglement, hinder het tegenliggend verkeer niet, maar eis je plaats op.

Tags: