Beloofde groenbeleid blijft zonder gevolg

Het gemeentebestuur onderscheidt zich in het verwijderen van gezonde bomen terwijl de zieke of gevaarlijke dode exemplaren blijven staan. Groen vindt het bijzonder jammer dat het beloofde bomenbeheerplan achterwege blijft en zeker dat onze gemeentelijke werklieden niet de kans krijgen om zich bij te scholen in groenbeheer. In de

gemeenteraad werden alweer nieuwe beloften geformuleerd. Goed, maar wij blijven niet naïef afwachten. Groen is te belangrijk voor iedereen. We zullen ook zelf stappen ondernemen. Je hoort er nog van.

Tags: