Persberichten Groen

Vervuilende kachels: Groen schuift kachelplan naar voren

Houtkachels zijn de belangrijkste en tegelijkertijd meest vervuilende bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege kondigde al enige tijd geleden een actieplan luchtvervuiling aan waarbij ze de uitstoot van zowel verkeer als huisverwarming zou aanpakken. Dat plan laat nu al maanden op zich wachten, terwijl mensen met een houtkachel gisteren en vandaag de oproep krijgen om niet te stoken. In afwachting van een plan van de minister, stelt Groen zelf een kachelplan voor dat opgesteld werd in overleg met de sector. Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman: “Mensen met een houtkachel weten het op de duur niet meer: is hun verwarming nu goed of slecht voor het milieu? Hout is immers een hernieuwbare energiebron en voor huishoudens een bijzonder klimaat-vriendelijke manier om te verwarmen. Maar bij elke fijn-stofpiek horen ze dat hout-verbranding de grote boosdoener is. Het kan niet zijn dat iets wat schijnbaar goed is voor het klimaat, tegelijkertijd onze luchtkwaliteit hypothekeert. Met Groen geloven we dat het anders kan: we kunnen wel degelijk evolueren naar een Vlaanderen dat maximaal inzet op hernieuwbare energie èn op zuivere lucht. En moderne houtkachels kunnen hier absoluut een rol in spelen. De overheid moet het voortouw nemen en ervoor zorgen dat de meest ecologische keuzes ook de meest logische keuzes worden.”
 
Meuleman maakt de vergelijking met auto’s. “Ook het verkeer zorgt voor heel wat vervuiling. De overheid heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak: eerst de meest vervuilende auto’s weren in bijvoorbeeld lage emissiezones, mensen fiscaal stimuleren om voor minder vervuilende auto’s te kiezen en op termijn evolueren naar louter elektrische wagens. Eenzelfde traject is mogelijk bij kachels: in de eerste fase weren we de meest vervuilende smoorkachels, we geven extra stimuli om deze te vervangen door performante pelletketels en op termijn willen we omschakelen naar warmtepompen of warmtenetten op 100% hernieuwbare stroom.”
 

EU wil ondoordachte financiële injecties voor de wapenindustrie

De Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees parlement steunde vandaag de plannen waarbij de Europese Unie financiële steun zou bieden aan de wapenindustrie voor het ontwikkelen van nieuwe wapens. “Dat is om verschillende redenen een domme en niet-efficiënte beslissing; en onze fractie steunde dit niet,” aldus Bart Staes (Europarlementslid Groen).

Lage emissiezone: vaak gestelde vragen

Menselijker, eerlijker en gezonder.

Onze mobiliteit botst op haar grenzen. Eén van die grenzen is de luchtkwaliteit. Die is ondermaats en dat treft ons allemaal, de zwaksten eerst. Daarom pleit Groen voor een lage emissiezone voor heel Vlaanderen en Brussel als één van de maatregelen van een actieplan voor gezonde lucht.

Iedereen moet mobiel blijven. Een mobiliteitsbeleid is er voor iedereen, ook voor de 1 op 5 Belgen die vervoersarm zijn en dus niet in staat zijn om zich van hun woning naar hun werk, winkel of vrijetijdsactiviteit te verplaatsen. Daarom investeren we in openbaar vervoer, fiets- en voetgangersinfrastructuur en kiezen we voor een mobiliteitsbudget voor elke werknemer in plaats van een bedrijfswagen voor sommigen. De invoering van een lage emissiezone gaat niet over één nacht ijs. Essentieel is dat er voldoende tijd en begeleidingsmaatregelen zijn om de omslag te maken naar een menselijkere, eerlijkere en gezondere mobiliteit.

Radio Dialoog #3 - Praten met Dalilla Hermans

In de derde aflevering voeren Kristof Calvo en Imade Annouri een geanimeerd gesprek met Dalilla Hermans. Hermans is auteur van het boek 'Brief aan Cooper en de wereld' en journaliste bij Charlie Magazine. Na haar derde plaats in de slimste mens ter wereld, is ze wereldbekend in Vlaanderen.

De impact van die bekendheid komt aan bod in het begin van het gesprek. Vervolgens praten de drie jonge dertigers over de toon van het publiek debat, de rol van de media en de uitdagingen voor de politiek. Hermans is optimistisch gestemd: de jonge generatie kan eigen platforms creëren om het verschil te maken. En empathie is een essentiële sleutel om op een geloofwaardige manier in gesprek te kunnen gaan met elkaar. Hermans roept progressieve politici op om een ambitieus, positief tegenverhaal te brengen. ‘Radio Dialoog’ is een tijdelijke podcast waarin Groen-parlementsleden Kristof Calvo en Imade Annouri het gesprek aangaan over samenleven. Ze willen vooral luisteren naar wat interessante denkers en doeners te vertellen hebben over hun ervaring in de samenleving. Met die getuigenissen en ervaringen gaan ze politiek aan de slag. Luister ook naar de twee vorige afleveringen met Khalid Benhaddou en Bart Brandsma.

Factcheck kernenergie

"Volledige kernuitstap zal elektriciteitsfactuur van gezinnen fors opdrijven"

In elk scenario zal de elektriciteitsfactuur van gezinnen stijgen als we evenveel elektriciteit blijven verbruiken en als alle heffingen en bijdragen die nu in de factuur zitten, er in blijven.

Het klopt echter niet dat de factuur meer zal stijgen als we de kerncentrales sluiten dan als we ze open houden. Vroeg of laat zullen we de kerncentrales moeten vervangen. Hoe langer we hiermee wachten hoe hoger de kostprijs, want intussen moeten we verloren geld stoppen in die oude centrales om ze aan de gang en veilig te houden. De investeringskost voor de verlenging van de kerncentrale Tihange 1 kostte meer dan 600 miljoen euro en van Doel 1 en 2 minstens 700 miljoen euro. In het algemeen wordt de kostprijs voor het verlengen van een kerncentrale door Elia (de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet) geschat op minstens 800 miljoen euro per gigawatt en door Energyville op 1 miljard euro per gigawatt (= 1 gigawatt is ongeveer 1 grote kerncentrale). Ook de berging van kernafval kost massa's geld: dit wordt nu al geschat op 9 miljard en meer.

Door het onnodig verlengen van de levensduur van de reeds lang afgeschreven kerncentrales, blijven groothandelsprijzen van elektriciteit kunstmatig laag, waardoor veel overheidssubsidies nodig zijn voor financiering van alle andere vormen van energieproductie (zowel gas als hernieuwbaar). Bedrijven profiteren van die tijdelijk lage groothandelsprijzen, terwijl gezinnen daar niet van kunnen genieten, maar wel de rekening voor de subsidies betalen.

Energie halen uit wind en zon is nu al goedkoper dan uit olie en gas en zal in de toekomst nog goedkoper worden. Dus is het meest verstandige om hierin te investeren.

Conclusie: niet waar

"Volledige kernuitstap is niet duurzaam want leidt tot veel hogere CO2 uitstoot"

Het minste CO2 stoten we uit als we minder energie verbruiken en alles uit zon en wind halen. Dus daar moeten we zo snel mogelijk geraken. Kerncentrales blokkeren dat, want ze verpesten het investeringsklimaat. De kernuitstap zal de investeringen in zon en wind en energiebesparing enorm versnellen.

Uit een belangrijke studie van begin 2017 van Energyville (in opdracht van Febeliec, de organisatie van de bedrijven die het meest elektriciteit verbruiken) blijkt dat een scenario met kernuitstap, veel hernieuwbare energie en sterk inzetten op energiezuinigheid minder CO2-uitstoot (11,6 Mton in 2030) dan een scenario waarbij we 2 kerncentrales openhouden (14,7 Mton in 2030).

Elektriciteit is minder dan een vijfde van ons energiegebruik. De vermindering van de CO2-uitstoot moeten we vooral realiseren door het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmte en transport sterk te verminderen. De daling van broeikasgassen die we tegen 2030 moeten halen in gebouwen, transport en landbouw is zes keer groter dan wat er in het slechtste geval bijkomt door de kernuitstap.

De gascentrales die we bouwen in de overgangsfase, beperken we tot een minimum en schakelen we alleen in als het echt nodig is.

Duurzaamheid is trouwens niet alleen een kwestie van CO2. Kernafval opslaan en uranium ontginnen is helemaal niet duurzaam.

Conclusie: niet waar

"Volledige kernuitstap leidt tot bevoorradingsonzekerheid"

Kerncentrales vallen voortdurend stil door veiligheidsproblemen en zelfs in ons land door sabotage. We kunnen er niet op vertrouwen. Tihange 1, waarvan de levensduur met 10 jaar werd verlengd, draait maar 1 dag op 2. Sinds het verlengen van de exploitatievergunning van de kerncentrale Tihange 1 in 2015, heeft deze centrale welgeteld 37,5 % van de tijd gedraaid.

Duitsland maakt een Energiewende door zonder dat de bevoorrading in gevaar komt. Tussen 2005 en 2017 steeg de stroomproductie er met 5%: hernieuwbaar +348%, nucleair -54%, steenkool -30%, bruinkool -4%, aardgas +18%. Stroom uit kernenergie, bruin- en steenkool viel terug met 133 Terrawattuur = 30%. Duitsland besliste net dat het de klimaatdoelstellingen van 2030 kan en wil halen, en tegelijk wil verder gaan met de kernuitstap. Duitsland zou nooit de bevoorradingszekerheid van haar industrie op het spel zetten en vindt dus dat dit perfect kan samengaan met een kernuitstap.

Duitsland heeft recent beslist om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 bij te stellen naar -30% in plaats van -40%. De laatste drie jaren bleef de uitstoot quasi status quo. Dit is vooral te wijten aan CO2-uitstoot van transport, gebouwen en industriële sector en de lichte stijging van het energiegebruik, dus te weinig energie-efficiëntie. De emissies in de elektriciteitssector daalden wel lichtjes, door een daling van elektriciteitsproductie in kolencentrales. Al blijft bruinkool inderdaad een probleem dat dringend moet worden aangepakt in Duitsland.

Conclusie: niet waar

Decreet lokaal bestuur is gemiste kans: Vlaanderen houdt vast aan oude politieke cultuur

Vanmiddag werd in het Vlaams parlement het nieuw decreet lokaal bestuur gestemd. Dat klinkt jammer genoeg hoopgevender dan het is. Want hoewel het een goede zaak is dat er een nieuw decreet komt, bevat deze versie meer gemiste kansen dan positieve punten. Vooral op vlak van decumul en gendergelijkheid weigert de Vlaamse Regering stappen te zetten en blijft ze hardnekkig vasthouden aan de oude politieke cultuur. Een definitieve scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht is voor deze regering te verregaand. Zo komt Vlaanderen achterop te staan op Brussel en Wallonië.

Radio Dialoog #2 - Praten met Bart Brandsma

In deze tweede aflevering praten Kristof Calvo en Imade Annouri languit met Bart Brandsma. Brandsma is filosoof, trainer en consultant en gespecialiseerd op het domein van dialoog, conflict en polarisatie.

Brandsma beveelt politici aan om uit de monoloog te stappen en zich meer op te stellen in het midden. Hij verschaft inzicht in wij-zij-denken door zijn ervaringen met politieagenten, burgemeesters en leerkrachten. De effectieve route om te leren samenleven is de juiste vragen stellen, concludeert Brandsma. Meer info vind je via www.polarisatie.nl.

Dit boeiend gesprek vond plaats in de coulissen van Het Depot in Leuven. Na de opname voor deze podcast, was Brandsma de centrale gast op Next Stage, een debatavond over polarisering en samenleven.

‘Radio Dialoog’ is een tijdelijke podcast waarin Groen-parlementsleden Kristof Calvo en Imade Annouri het gesprek aangaan over samenleven. Ze willen vooral luisteren naar wat interessante denkers en doeners te vertellen hebben over hun ervaring in de samenleving. Met hun getuigenissen en ervaringen gaan ze politiek aan de slag.

Luister ook naar de eerste aflevering met gast Khalid Benhaddou:

Annemie Maes

In de Senaat wordt vrijdag een tekst voorgesteld die aanwezigheid van microplastics in cosmetica fors inperkt. Groen-senator Annemie Maes: “We zijn erin geslaagd om een verregaande tekst goed te keuren die microplastics in de Noordzee sterk moet inperken. In Wallonië en Brussel nam men al maatregelen om plastic zakjes te verbieden, we hopen dat Vlaanderen nu ook volgt.” De tekst roept verschillende regeringen op om een integraal actieplan op te stellen ter vermindering van plasticgebruik en plasticvervuiling.

Kristof Calvo

Niet alleen de regering en het strategisch comité, maar ook de oppositie krijgt de kans om actief bij te dragen aan het nationaal investeringspact. Daar heeft de Conferentie van Voorzitters, na een voorstel van Ecolo-Groen en met de steun van de regering en de premier, vandaag afspraken over gemaakt.

Kristof Calvo

Ecolo-Groen heeft ernstige vragen bij het functioneren van de meetsystemen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Naar aanleiding van de radioactieve wolk ruthenium-106 uit Rusland, die eind september Midden-Europa bereikte, zijn immers tegenstrijdige metingen opgedoken. Terwijl het FANC stellig beweert dat er geen Ruthenium werd gemeten in ons land, hebben de meetsystemen bij het SCK in MOL wel degelijk een detectie gedaan.

Kristof Calvo

Vorige week bleek reeds dat het Rekenhof op hoofdlijnen erg kritisch was ten aanzien van de begroting die de regering-Michel indiende. Nu blijkt uit een analyse van Ecolo-Groen dat het Rekenhof vraagtekens plaatst bij maatregelen die samen voor 3 miljard zijn gebudgetteerd, een substantieel deel van de begroting.

Petra De Sutter

Omdat er elke dag nog steeds 100 tot 200 vluchtelingen toekomen uit Turkije op de Griekse eilanden - op de hotspots in Samos, Lesbos en Chia - vraag ik de Griekse regering om dringend werk te maken van een humanitair winterplan voor de Griekse eilanden. De meest kwetsbare families die nog maar net zijn ontsnapt zijn aan de laatste gevechten met IS, moeten de winter in menswaardige condities doorkomen. De kampen zitten overvol, psychosociale hulp is dringend en het wordt veel kouder. Dit kunnen we niet laten gebeuren.

An Moerenhout, Tie Roefs

Een jongetje van elf zegt trots het alfabet op. Of dat probeert hij toch. Bij de letter F loopt hij vast. Na wat ongemakkelijk stotteren en hakkelen, buigt hij zijn hoofd. Hij komt niet verder. Hij weet het niet meer. En hij kan zijn kennis niet even opfrissen op school, want hij gaat niet naar school. De scène die u nu voor ogen hebt, speelt zich niet af in Bangladesh of Angola. Het jongetje waarvan sprake woont in Vlaanderen, in een woonwagen op één van de vier doortrekkersterreinen. Om de paar weken trekt hij verder, constant onderweg. En hij is niet alleen. In Vlaanderen zijn er 460 kinderen zoals hij. 460 kinderen die geen of onvoldoende toegang hebben tot onderwijs of gezondheidszorg omdat ze tot een groep behoren die moeilijk aansluiting vindt bij de maatschappij. 460 kinderen die nooit verder zullen komen in het leven, dan waar hun woonwagen hun brengt. 460 kinderen die onvoldoende ondersteund worden door de Vlaamse Overheid.

Meyrem Almaci, Jeremie Vaneeckhout, Petra De Sutter

Dit weekend hield Groen een tweedaags Schakelcongres in Brussel, in aanwezigheid van meer dan 600 leden – voor het eerst – ook niet-leden. De partij zet daarmee de koers uit voor een nieuwe visie op het samenspel tussen overheid, burgers, ondernemers en middenveld, onder meer op vlak van mobiliteit, zorg en economie.

Johan Danen

Scenario's en doelstellingen zijn bekend. Voor een doortastend klimaatbeleid ontbreekt nu vooral nog de politieke wil. Ons land maakte deze zomer het tussentijdse rapport met de geschatte uitstoot van broeikasgassen in 2016 over aan het secretariaat van het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Volgens de cijfers in dit rapport zou de uitstoot van broeikasgassen in 2016 met 0,6 procent gestegen zijn in vergelijking met het jaar 2015.

Ingrid Pira

De verwachtingen zijn hooggespannen op vlak van ruimtelijk beleid. Deze legislatuur meer dan ooit. Logisch ook, er staat veel op het spel: de huidige miskleun van het ruimtelijk beleid dat dagelijks nog steeds 6ha open ruimte opoffert, moeten we omkeren naar een klimaat- en toekomstbestendig Vlaanderen. De doelstellingen zijn duidelijk, maar het blijft wachten op concrete maatregelen voor een echte omslag.

Bart Staes

Opnieuw bereikten de Europese lidstaten geen akkoord over de verlenging van de vergunning voor de toxische herbicide glyfosaat. Een stemming over het voorstel van de Europese Commissie voor de vernieuwing van de vergunning met vijf jaar kreeg geen gekwalificeerde meerderheid in het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed. Net zoals tijdens de vergadering op 25 oktober faalde de Commissie in het deblokkeren van dit dossier. Veertien landen stemden voor, negen stemden tegen (waaronder België) en vijf onthielden zich.

Bart Caron

Vlaams Minister van Landbouw Schauvliege (CD&V) ontmantelt het Bioforum. Bioforum steunt op drie pijlers: bedrijfsgerichte ondersteuning van (beginnende) bioboeren, bewustmaking van de bevolking en belangenbehartiger van de ganse biosector. “Door de drastische inperking van de subsidies zaagt Minister Schauvliege twee poten af van deze driepikkel.”

Pagina's