Actueel

Het beleid dat we in Berlaar tot 2013 gekregen hebben heeft zich uitgekristalliseerd in een passende allegorie. Rond verkeerd geparkeerde wagens liet onze burgemeester op eigen houtje lijnen schilderen zodat ze niet meer verkeerd geparkeerd stonden. Dat dit tot chaotische toestanden leidde nam hij er voor lief bij.

Natuurlijk kan het zo niet verder en hebben wij voor 2014 en de jaren...

De totale kost voor afvalverwerking in Berlaar is 182 euro per gezin. In 2012 werd 36% hiervan rechtstreeks betaald door de burgers. De rest kwam van de gemeente. IVAREM (een intercommunale) is in opdracht van de gemeente belast het volledige afval beleid vorm te geven en uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar maximale preventie en hergebruik. Wat toch aan afval geproduceerd wordt, wordt...

Groen stelt onderstaande vraag op de gemeenterdaad van december:Sinds eind oktober verhuizen de bewoners naar hun nieuwe (huur)huis in het Winterhof. Ondertussen is het december en is de straat nog steeds niet aangelegd.Waar in andere nieuwe verkavelingen eerst de straten worden aangelegd en daarna pas de bouw van de woningen start, zijn hier de huizen bewoond voordat er gestart wordt met de...

Groen stelt onderstaande vraag op de gemeenteraad van december:  Recent werd een proefopstelling aangebracht op de Markt tussen Itegembaan en Legrellestraat, zonder het raadplegen van noch het schepencollege, noch een verkeersdeskundige.  Bij nazicht blijkt dat deze opstelling er is gekomen zonder bespreking op het schepencollege, bijgevolg ook zonder collegebeslissing. Op de verkeerscommissie...

Dat hangar Ceulemans jaarlijks enkele grote fuiven organiseert en hier zeer goed geld mee maakt is misschien hinderlijk voor de omwonenden, maar vooral leuk voor de berlaarse jeugd die naar deze evenementen uitkijkt en er een leuke avond doorbrengt. Dat niet alle lokale mega-initiatieven aanslaan is de keerzijde van dit ondernemerschap.

Het verhaal wordt natuurlijk helemaal anders...

Op de verjaardagsfuif 10 jaar groen Berlaar, werd ook het Berlaar-Bos boven de doopfond gehouden.

In het verleden maakten we al brandhout van het Berlaarse bomenbeleid (Meistraat, dr. Van Hoofstraat, Tulpenstraat Doelvelden, Rode Kruisstraat, Molenlei, Berlaar Hof, etc) en de soms bedrieglijke informatie die het bestuur hierover verstrekte.

Nu wil Goen een positieve stap zetten...

Na de acties van Groen (zie andere berichten op deze site) vorig jaar en de herhaaldelijke druk die Groen meermaals op dit dossier gezet heeft in de gemeenteraad blijkt er langzaam beweging te komen in dit dossier. In het centrum zijn, zoals door Groen gesuggereerd, gemeentewerkers begonnen met enkele eenvoudige aanpassingen die direct een zeer positief effect hebben op de toegangkelijkheid...

In Berlaar is men bezig met de aanleg van een neiuwe verkaveling tussen de LIDL en de Smidstraat. Bij de opmaak van deze plannen was er naar gestreefd een aantal waardevolle ijken te laten staan en ze te integreren in de nieuwe infrastructuur. Groot was dan ook de verbaing van enkele natuurliefhebbers en Groen toen begin deze maand en ijk met een diameter van meer dan 1m tegen de grond gelegd...

Zoals de voorbije jaren was ook deze editie weer een daverend succes. Het goede weer, de heerlijke taarten en tiramisu, het mooie kader, de vele originele standjes...

Wat kan je  nog meer willen van een zondagnamiddag begin september?

Nagenieten kan aan de hand van bijgaande mooie foto's van Linde.

Tijdens de aanloop naar de  verkiezingen van 14 oktober 2012 konden burgers via deredactie.be punten op de agenda plaatsen die zij belangrijk vonden. Voor Berlaar was het belangrijkste punt de toegankelijkheid van voetpaden voor rolstoelgebruikers. Net zoals alle partijen deden ook de huidige meerderheidspartijen dure beloftes rond fiets- en voetpaden. Groen Berlaar wil hen daaraan herinneren...

Pagina's