Actueel

Het gemeentebestuur onderscheidt zich in het verwijderen van gezonde bomen terwijl de zieke of gevaarlijke dode exemplaren blijven staan. Groen vindt het bijzonder jammer dat het beloofde bomenbeheerplan achterwege blijft en zeker dat onze gemeentelijke werklieden niet de kans krijgen om zich bij te scholen in groenbeheer. In de

gemeenteraad werden alweer nieuwe beloften geformuleerd. Goed...

Het gemeentebestuur neemt het niet zo nauw met de verkiezingsbeloften van 2012. Navraag bij de provincie leert dat het college nog geen enkel signaal heeft gegeven om de aanleg van de fietsostrade in Berlaar op de agenda te plaatsen. Koen Kerremans: "Als provincieraadslid ben ik erg ontgoocheld met deze gang van zaken. Ik hoopte om samen met deze meerderheid in de provincie druk uit te...
Bezoekers vinden het wellicht een historische bezienswaardigheid en de Heikanters hebben er mee leren leven, maar Groen Berlaar vindt de zogenaamde Sportschuur beschamend.

Wie de Sportschuur een beetje kent, weet dat ze eerder de titel van polymank gedrocht verdient dan die van moderne polyvalente ruimte. De akoestiek is er...

Het gemeentebestuur blijft vreemde beslissingen nemen.

- Wij vragen een pendelbus in te leggen naar het kiesbureau. Hierop suggereert de burgemeester ons dit zelf te organiseren. Zo gezegd, zo gedaan, maar op het laatste moment wordt dit verboden. Op de dag van de verkiezingen staat de officiële parking van de sporthal vol met CD&V- en N-VA- borden. Onze klacht hiertegen wordt...

Na de laatste vergadering van de verkeerscommissie weet ik het zeker: in het Berlaar dat deze meerderheid voor ogen heeft wil ik niet blijven wonen. Terwijl steeds meer mensen ervan overtuigd geraken dat de tijd van koning auto passé is en dat het niet meer haalbaar is om elke verplaatsing met de auto te maken; nu steeds meer jongeren bewust kiezen om zonder auto te leven en vragen naar...

Fietsers krijgen in Berlaar al jaren onvoldoende ruimte. Aan het einde van de zomervakantie verschenen er fietssuggestiestroken op de Markt. Maar die zijn veel te smal en daardoor gevaarlijk voor fietsers.

 

Fietsen in Berlaar blijft een heikele onderneming. Tijdens een verkeerscommissie in het voorjaar werd er beslist om fietssuggestiestroken te schilderen op de Markt in Berlaar...

programma-2014

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen Berlaar werd de Groene Pluim 2014 uitgereikt aan Gerald Vereyken.

Sinds mensenheugenis is Gerald een drijvende kracht achter het beschermen van de natuur in Berlaar. Zelden op de eerste rij, maar steeds met een doordachte visie draagt hij via verschillende kanalen zijn steentje bij aan het natuurbehoud in Berlaar.  Je zou zelfs kunen zeggen dat hij...

Pagina's