Actueel

  Donderdagavond is de provinciale commissie in CC Zwaneberg samengekomen om de prioriteiten te bepalen voor de aanleg van fietsostrades in de provincie. Groen provincieraadslid Koen Kerremans was aanwezig: "Het ziet er goed uit voor de fietsostrade tussen Lier en Aarschot. Volgens mij staan we nu op de derde plaats."

Joachim Van der Auwera van Groen Heist-op-den-Berg reageert: "De...

Ondanks de positieve financiële evolutie van IVAREM en de verminderde financiële gemeentelijke bijdrage aan de Intercommmunale, weigert de gemeente de vlaktaks voor de gezinnen te verminderen.

Berlaar daar en tegen slaagt er niet in één geschikte plaats te vinden. Geen geschikte ruimte of gewoon geen zin voor initiatief? 

Op woensdag 30 september organiseerde Groen Berlaar de persmobiel op het Stationsplein.

Voor alle duidelijkheid, het betreft hier niet een mobiele redactie van de geschreven pers, maar een mobiele persinstallatie van Kempenland voor appelen en peren.

De...

In 2007 heeft de lokale afdeling van Groen in Berlaar op de gemeenteraad een voorstel ingediend om ook in onze gemeente een klimaatplan op te stellen.

Het ingediende kilimaatplan bevatte zelfs 10 concrete voorstellen.

De gemeente Berlaar gaat zelf een studiebureau aanstellen voor de aanleg van een fietsostrade op haar grondgebied. De beslissing komt er op voorstel van Groen. Heist-op-den-Berg denkt eraan hetzelfde te doen....

VerkeersOnveiligheid, binnenkort behoort dit volgens onze burgemeester tot het verleden. Dus ouders, over enige tijd kan u met gerust gemoed je kinderen te voet of met de fiets naar school brengen. Berlaar wordt veilig voor de zwakke weggebruikers want … er zijn twee, dure, flitspalen besteld. U hoort het goed: 2 dure flitspalen.

...

Groen vraagt aandacht voor de problematiek van loslopende honden in "vrije ruimten" in onze gemeente Berlaar

 

Jaarlijks rijkt Groen een pluim uit aan burgers die zich de afgelopen jaren zéér verdienstelijk hebben gemaakt voor milieu en natuur.

Dit jaar ging de pluim naar burgers van de Hertstraat voor de verzorging en het behoud van een oude eik. 

 

Sinds de heraanleg van de perrons in Berlaar is er een parkeerprobleem ontstaan in de Doelstraat. Om die reden kocht het bestuur twee jaar geleden erg dure grond aan tegenover het perron naar Leuven. Ondanks de hoge aankoopsom steunde Groen het idee om bijkomende parkeerplaatsen te voorzien. Tenslotte willen we zo veel mogelijk mensen op de trein krijgen.

We denken en hopen dat de parking...

Pagina's